25 packages returned for Tags:"Datagridview"

Package type
Sort by
Options
  • 760 total downloads
  • last updated 5/14/2021
  • Latest version: 1.1.3
  • DataGridView
用于DataRow生成合计行的静态类,函数包含 public static object[] GetTotalObject(DataTable dataTable) public static DataRow GetTotalRow(DataTable dataTable)
Show Video => https://youtu.be/yDB7ZFQ9a_0 Windows form uygulamaları için özelleştirilmiş datagridview bileşenidir. Datagird bileşenine IQueryable<T> türünde gönderdiğiniz tablo ve sorgularınız için listeleme yapar. Listeleme sonucunda gelen kayıtlar için ; Kolon göster/gizle, Kolona göre Like... More information