kensel38 


Show Video => https://youtu.be/yDB7ZFQ9a_0 Windows form uygulamaları için özelleştirilmiş datagridview bileşenidir. Datagird bileşenine IQueryable<T> türünde gönderdiğiniz tablo ve sorgularınız için listeleme yapar. Listeleme sonucunda gelen kayıtlar için ; Kolon göster/gizle, Kolona göre Like... More information