digipost-signature-api-client 4.4.0

.NET Framework 4.5
Suggested Alternatives

Digipost.Signature.Api.Client.Core

dotnet add package digipost-signature-api-client --version 4.4.0
NuGet\Install-Package digipost-signature-api-client -Version 4.4.0
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="digipost-signature-api-client" Version="4.4.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add digipost-signature-api-client --version 4.4.0
#r "nuget: digipost-signature-api-client, 4.4.0"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install digipost-signature-api-client as a Cake Addin
#addin nuget:?package=digipost-signature-api-client&version=4.4.0

// Install digipost-signature-api-client as a Cake Tool
#tool nuget:?package=digipost-signature-api-client&version=4.4.0

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Product Versions
.NET Framework net45 net451 net452 net46 net461 net462 net463 net47 net471 net472 net48 net481
Compatible target framework(s)
Additional computed target framework(s)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
4.4.0 18,465 9/24/2018
4.3.0.217-beta 609 9/10/2018
4.3.0.207-beta 876 7/10/2018
4.3.0 1,086 7/10/2018
4.2.0.206-beta 815 7/10/2018
4.2.0.198-beta 834 6/22/2018
4.2.0.140-beta 958 12/29/2017
4.2.0 4,449 1/3/2018
4.1.2.131-beta 744 11/15/2017
4.1.2 943 11/15/2017
4.1.1.128-beta 720 11/15/2017
4.1.1 949 9/20/2017
4.0.0.79-beta 764 9/7/2017
4.0.0.78-beta 738 9/7/2017
4.0.0.77-beta 753 9/7/2017
4.0.0 930 9/8/2017
3.0.1 1,064 4/5/2017
3.0.0.95-beta 805 3/2/2017
3.0.0.2-beta 1,001 3/28/2017
3.0.0 1,219 3/2/2017
2.2.0.87-beta 796 1/26/2017
2.2.0 968 1/26/2017
2.1.0.80-beta 798 1/13/2017
2.1.0 959 1/13/2017
2.0.0 995 12/6/2016
1.7.1 957 11/28/2016
1.7.0.23-beta 838 11/11/2016
1.7.0.20-beta 795 11/11/2016
1.7.0.19-beta 805 11/10/2016
1.7.0.18-beta 811 11/10/2016
1.7.0.17-beta 805 11/10/2016
1.7.0.16-beta 827 11/10/2016
1.7.0 1,222 11/11/2016
1.6.6158.15708-beta 777 11/10/2016
1.6.6101.27108-beta 807 9/14/2016
1.6.6089.28313-beta 795 9/2/2016
1.6.6088.29262 983 9/1/2016
1.6.6088.29199-beta 815 9/1/2016
1.5.6074.24847-beta 840 8/18/2016
1.5.6073.22973 1,035 8/17/2016
1.5.6073.22916-beta 822 8/17/2016
1.5.6073.22886-beta 785 8/17/2016
1.5.6073.22671-beta 816 8/17/2016
1.4.6073.22024-beta 807 8/17/2016
1.4.6040.27433-beta 850 7/15/2016
1.4.6026.24200-beta 823 7/1/2016
1.4.6026.24181 1,008 7/1/2016
1.3.6026.22570-beta 839 7/1/2016
1.3.6024.21770 971 6/29/2016
1.3.6024.18996-beta 825 6/29/2016
1.3.6024.18978-beta 833 6/29/2016
1.2.6023.26134-beta 824 6/28/2016
1.2.6015.17930-beta 842 6/20/2016
1.2.6008.21155-beta 1,009 6/13/2016
1.2.5995.24518 1,023 5/31/2016
1.2.5995.24490-beta 819 5/31/2016
1.2.5989.24945-beta 849 5/25/2016
1.2.5989.19763-beta 871 5/25/2016
1.2.5989.16541-beta 840 5/25/2016
1.2.1.23817 974 7/1/2016
1.2.1.23550-beta 837 7/1/2016
1.1.5983.18368-beta 821 5/19/2016
1.1.5982.23427-beta 863 5/18/2016
1.1.5974.27948 990 5/10/2016
1.1.5974.27615-beta 813 5/10/2016
1.1.5974.24949-beta 840 5/10/2016
1.1.5974.22108-beta3 843 5/10/2016
1.0.5956.21488-beta3 1,122 4/22/2016
1.0.5954.22921-beta3 870 4/20/2016
1.0.5953.17864 1,035 4/19/2016
1.0.5953.17690-beta3 820 4/19/2016
1.0.5946.15288 1,014 4/12/2016
1.0.5942.17847-beta3 812 4/8/2016
1.0.5941.26605-beta3 824 4/7/2016
1.0.5941.25629-beta3 821 4/7/2016
1.0.5941.25032-beta3 868 4/7/2016
1.0.5941.24279-beta3 834 4/7/2016
1.0.5941.24030-beta3 870 4/7/2016
1.0.5941.17965-beta3 881 4/7/2016
1.0.5941.17334-beta3 850 4/7/2016
1.0.5939.26292-beta3 840 4/5/2016
1.0.5938.28623-beta3 817 4/4/2016
1.0.5934.29546-beta3 873 3/31/2016
1.0.5934.28075-beta3 835 3/31/2016
1.0.5934.24362-beta3 830 3/31/2016
1.0.5934.24130-beta3 819 3/31/2016
1.0.5934.24106-beta3 853 3/31/2016
1.0.5934.23691-beta3 824 3/31/2016
1.0.5934.23441-beta3 834 3/31/2016
1.0.5920.28098-beta3 846 3/17/2016
1.0.5920.27583-beta3 826 3/17/2016
1.0.5917.26528-beta3 832 3/14/2016
1.0.5907.21205-beta2 816 3/4/2016
1.0.5903.27945-beta2 905 2/29/2016
1.0.5900.18990-beta2 910 2/26/2016
1.0.5899.27796-beta2 1,002 2/25/2016
1.0.5897.30649-beta2 1,001 2/23/2016
1.0.5896.30127-beta2 929 2/22/2016
1.0.5896.16095-beta2 1,018 2/22/2016
1.0.5893.26149-beta2 849 2/19/2016
1.0.5893.24522-beta2 851 2/19/2016
1.0.0 730 10/15/2018
0.3.5871.17215-beta1 830 1/28/2016