digipost-signature-api-client 4.1.2.131-beta

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

This is a prerelease version of digipost-signature-api-client.
There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
Install-Package digipost-signature-api-client -Version 4.1.2.131-beta
dotnet add package digipost-signature-api-client --version 4.1.2.131-beta
<PackageReference Include="digipost-signature-api-client" Version="4.1.2.131-beta" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add digipost-signature-api-client --version 4.1.2.131-beta
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
4.4.0 16,624 9/24/2018
4.3.0.217-beta 261 9/10/2018
4.3.0.207-beta 441 7/10/2018
4.3.0 551 7/10/2018
4.2.0.206-beta 386 7/10/2018
4.2.0.198-beta 426 6/22/2018
4.2.0.140-beta 531 12/29/2017
4.2.0 1,774 1/3/2018
4.1.2.131-beta 359 11/15/2017
4.1.2 434 11/15/2017
4.1.1.128-beta 333 11/15/2017
4.1.1 442 9/20/2017
4.0.0.79-beta 368 9/7/2017
4.0.0.78-beta 346 9/7/2017
4.0.0.77-beta 364 9/7/2017
4.0.0 410 9/8/2017
3.0.1 531 4/5/2017
3.0.0.95-beta 399 3/2/2017
3.0.0.2-beta 589 3/28/2017
3.0.0 592 3/2/2017
2.2.0.87-beta 403 1/26/2017
2.2.0 449 1/26/2017
2.1.0.80-beta 402 1/13/2017
2.1.0 444 1/13/2017
2.0.0 467 12/6/2016
1.7.1 449 11/28/2016
1.7.0.23-beta 448 11/11/2016
1.7.0.20-beta 396 11/11/2016
1.7.0.19-beta 409 11/10/2016
1.7.0.18-beta 409 11/10/2016
1.7.0.17-beta 410 11/10/2016
1.7.0.16-beta 408 11/10/2016
1.7.0 695 11/11/2016
1.6.6158.15708-beta 382 11/10/2016
1.6.6101.27108-beta 415 9/14/2016
1.6.6089.28313-beta 399 9/2/2016
1.6.6088.29262 458 9/1/2016
1.6.6088.29199-beta 417 9/1/2016
1.5.6074.24847-beta 438 8/18/2016
1.5.6073.22973 495 8/17/2016
1.5.6073.22916-beta 427 8/17/2016
1.5.6073.22886-beta 385 8/17/2016
1.5.6073.22671-beta 421 8/17/2016
1.4.6073.22024-beta 408 8/17/2016
1.4.6040.27433-beta 417 7/15/2016
1.4.6026.24200-beta 415 7/1/2016
1.4.6026.24181 472 7/1/2016
1.3.6026.22570-beta 427 7/1/2016
1.3.6024.21770 439 6/29/2016
1.3.6024.18996-beta 411 6/29/2016
1.3.6024.18978-beta 420 6/29/2016
1.2.6023.26134-beta 412 6/28/2016
1.2.6015.17930-beta 438 6/20/2016
1.2.6008.21155-beta 433 6/13/2016
1.2.5995.24518 469 5/31/2016
1.2.5995.24490-beta 409 5/31/2016
1.2.5989.24945-beta 433 5/25/2016
1.2.5989.19763-beta 441 5/25/2016
1.2.5989.16541-beta 419 5/25/2016
1.2.1.23817 440 7/1/2016
1.2.1.23550-beta 418 7/1/2016
1.1.5983.18368-beta 411 5/19/2016
1.1.5982.23427-beta 454 5/18/2016
1.1.5974.27948 452 5/10/2016
1.1.5974.27615-beta 407 5/10/2016
1.1.5974.24949-beta 429 5/10/2016
1.1.5974.22108-beta3 434 5/10/2016
1.0.5956.21488-beta3 425 4/22/2016
1.0.5954.22921-beta3 390 4/20/2016
1.0.5953.17864 488 4/19/2016
1.0.5953.17690-beta3 415 4/19/2016
1.0.5946.15288 460 4/12/2016
1.0.5942.17847-beta3 412 4/8/2016
1.0.5941.26605-beta3 418 4/7/2016
1.0.5941.25629-beta3 410 4/7/2016
1.0.5941.25032-beta3 459 4/7/2016
1.0.5941.24279-beta3 426 4/7/2016
1.0.5941.24030-beta3 464 4/7/2016
1.0.5941.17965-beta3 479 4/7/2016
1.0.5941.17334-beta3 445 4/7/2016
1.0.5939.26292-beta3 429 4/5/2016
1.0.5938.28623-beta3 413 4/4/2016
1.0.5934.29546-beta3 469 3/31/2016
1.0.5934.28075-beta3 426 3/31/2016
1.0.5934.24362-beta3 426 3/31/2016
1.0.5934.24130-beta3 412 3/31/2016
1.0.5934.24106-beta3 445 3/31/2016
1.0.5934.23691-beta3 426 3/31/2016
1.0.5934.23441-beta3 423 3/31/2016
1.0.5920.28098-beta3 446 3/17/2016
1.0.5920.27583-beta3 424 3/17/2016
1.0.5917.26528-beta3 427 3/14/2016
1.0.5907.21205-beta2 419 3/4/2016
1.0.5903.27945-beta2 445 2/29/2016
1.0.5900.18990-beta2 437 2/26/2016
1.0.5899.27796-beta2 428 2/25/2016
1.0.5897.30649-beta2 424 2/23/2016
1.0.5896.30127-beta2 495 2/22/2016
1.0.5896.16095-beta2 444 2/22/2016
1.0.5893.26149-beta2 429 2/19/2016
1.0.5893.24522-beta2 429 2/19/2016
1.0.0 265 10/15/2018
0.3.5871.17215-beta1 429 1/28/2016
Show less