api-client-shared 4.0.0

Enkelt bibliotek for vanlig brukte hjelpeklasser for bruk i digipost.

Install-Package api-client-shared -Version 4.0.0
dotnet add package api-client-shared --version 4.0.0
<PackageReference Include="api-client-shared" Version="4.0.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add api-client-shared --version 4.0.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Dependencies

This package has no dependencies.

NuGet packages (11)

Showing the top 5 NuGet packages that depend on api-client-shared:

Package Downloads
difi-felles-utility-dotnet
Difi´s felleskode for .NET klientbiblioteker
difi-sikker-digital-post-klient
Klientbibliotek for sending av sikker digital post for offentlig sektor.
digipost-signature-api-client
Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.
difi-oppslagstjeneste-klient
Klientbibliotek for Difi´s oppslagstjeneste
digipost-api-client
Klientbibliotek for integrasjon mot Digipost REST-API.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
4.0.0 10,157 1/24/2018
3.0.0 10,131 4/3/2017
2.0.0 20,591 11/10/2016
1.2.0.86-beta 424 11/7/2016
1.1.0.24133 730 10/13/2016
1.1.0.24-beta 403 10/31/2016
1.0.5968.19413 1,682 5/4/2016
1.0.5941.27271 1,095 4/7/2016
1.0.5637.25994 933 6/8/2015
1.0.5578.25965 585 4/10/2015
1.0.5578.25458 614 4/10/2015
Show less