digipost-signature-api-client 2.1.0

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
Install-Package digipost-signature-api-client -Version 2.1.0
dotnet add package digipost-signature-api-client --version 2.1.0
<PackageReference Include="digipost-signature-api-client" Version="2.1.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add digipost-signature-api-client --version 2.1.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
4.4.0 16,659 9/24/2018
4.3.0.217-beta 261 9/10/2018
4.3.0.207-beta 445 7/10/2018
4.3.0 551 7/10/2018
4.2.0.206-beta 390 7/10/2018
4.2.0.198-beta 426 6/22/2018
4.2.0.140-beta 535 12/29/2017
4.2.0 1,844 1/3/2018
4.1.2.131-beta 359 11/15/2017
4.1.2 434 11/15/2017
4.1.1.128-beta 333 11/15/2017
4.1.1 446 9/20/2017
4.0.0.79-beta 368 9/7/2017
4.0.0.78-beta 346 9/7/2017
4.0.0.77-beta 364 9/7/2017
4.0.0 410 9/8/2017
3.0.1 535 4/5/2017
3.0.0.95-beta 399 3/2/2017
3.0.0.2-beta 589 3/28/2017
3.0.0 592 3/2/2017
2.2.0.87-beta 407 1/26/2017
2.2.0 453 1/26/2017
2.1.0.80-beta 402 1/13/2017
2.1.0 444 1/13/2017
2.0.0 471 12/6/2016
1.7.1 453 11/28/2016
1.7.0.23-beta 452 11/11/2016
1.7.0.20-beta 400 11/11/2016
1.7.0.19-beta 413 11/10/2016
1.7.0.18-beta 409 11/10/2016
1.7.0.17-beta 410 11/10/2016
1.7.0.16-beta 412 11/10/2016
1.7.0 695 11/11/2016
1.6.6158.15708-beta 382 11/10/2016
1.6.6101.27108-beta 415 9/14/2016
1.6.6089.28313-beta 399 9/2/2016
1.6.6088.29262 462 9/1/2016
1.6.6088.29199-beta 417 9/1/2016
1.5.6074.24847-beta 442 8/18/2016
1.5.6073.22973 499 8/17/2016
1.5.6073.22916-beta 427 8/17/2016
1.5.6073.22886-beta 385 8/17/2016
1.5.6073.22671-beta 421 8/17/2016
1.4.6073.22024-beta 412 8/17/2016
1.4.6040.27433-beta 417 7/15/2016
1.4.6026.24200-beta 415 7/1/2016
1.4.6026.24181 476 7/1/2016
1.3.6026.22570-beta 427 7/1/2016
1.3.6024.21770 439 6/29/2016
1.3.6024.18996-beta 415 6/29/2016
1.3.6024.18978-beta 424 6/29/2016
1.2.6023.26134-beta 412 6/28/2016
1.2.6015.17930-beta 442 6/20/2016
1.2.6008.21155-beta 433 6/13/2016
1.2.5995.24518 469 5/31/2016
1.2.5995.24490-beta 409 5/31/2016
1.2.5989.24945-beta 433 5/25/2016
1.2.5989.19763-beta 441 5/25/2016
1.2.5989.16541-beta 419 5/25/2016
1.2.1.23817 440 7/1/2016
1.2.1.23550-beta 422 7/1/2016
1.1.5983.18368-beta 411 5/19/2016
1.1.5982.23427-beta 454 5/18/2016
1.1.5974.27948 452 5/10/2016
1.1.5974.27615-beta 407 5/10/2016
1.1.5974.24949-beta 429 5/10/2016
1.1.5974.22108-beta3 438 5/10/2016
1.0.5956.21488-beta3 425 4/22/2016
1.0.5954.22921-beta3 390 4/20/2016
1.0.5953.17864 492 4/19/2016
1.0.5953.17690-beta3 419 4/19/2016
1.0.5946.15288 464 4/12/2016
1.0.5942.17847-beta3 412 4/8/2016
1.0.5941.26605-beta3 418 4/7/2016
1.0.5941.25629-beta3 410 4/7/2016
1.0.5941.25032-beta3 459 4/7/2016
1.0.5941.24279-beta3 426 4/7/2016
1.0.5941.24030-beta3 464 4/7/2016
1.0.5941.17965-beta3 479 4/7/2016
1.0.5941.17334-beta3 445 4/7/2016
1.0.5939.26292-beta3 429 4/5/2016
1.0.5938.28623-beta3 413 4/4/2016
1.0.5934.29546-beta3 469 3/31/2016
1.0.5934.28075-beta3 426 3/31/2016
1.0.5934.24362-beta3 426 3/31/2016
1.0.5934.24130-beta3 412 3/31/2016
1.0.5934.24106-beta3 449 3/31/2016
1.0.5934.23691-beta3 430 3/31/2016
1.0.5934.23441-beta3 423 3/31/2016
1.0.5920.28098-beta3 450 3/17/2016
1.0.5920.27583-beta3 424 3/17/2016
1.0.5917.26528-beta3 427 3/14/2016
1.0.5907.21205-beta2 419 3/4/2016
1.0.5903.27945-beta2 445 2/29/2016
1.0.5900.18990-beta2 441 2/26/2016
1.0.5899.27796-beta2 428 2/25/2016
1.0.5897.30649-beta2 424 2/23/2016
1.0.5896.30127-beta2 495 2/22/2016
1.0.5896.16095-beta2 448 2/22/2016
1.0.5893.26149-beta2 433 2/19/2016
1.0.5893.24522-beta2 429 2/19/2016
1.0.0 269 10/15/2018
0.3.5871.17215-beta1 429 1/28/2016
Show less