digipost-signature-api-client 4.4.0

Suggested Alternatives

Digipost.Signature.Api.Client.Core

Install-Package digipost-signature-api-client -Version 4.4.0
dotnet add package digipost-signature-api-client --version 4.4.0
<PackageReference Include="digipost-signature-api-client" Version="4.4.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add digipost-signature-api-client --version 4.4.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: digipost-signature-api-client, 4.4.0"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install digipost-signature-api-client as a Cake Addin
#addin nuget:?package=digipost-signature-api-client&version=4.4.0

// Install digipost-signature-api-client as a Cake Tool
#tool nuget:?package=digipost-signature-api-client&version=4.4.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
4.4.0 17,388 9/24/2018
4.3.0.217-beta 475 9/10/2018
4.3.0.207-beta 653 7/10/2018
4.3.0 784 7/10/2018
4.2.0.206-beta 597 7/10/2018
4.2.0.198-beta 638 6/22/2018
4.2.0.140-beta 746 12/29/2017
4.2.0 4,066 1/3/2018
4.1.2.131-beta 572 11/15/2017
4.1.2 669 11/15/2017
4.1.1.128-beta 547 11/15/2017
4.1.1 675 9/20/2017
4.0.0.79-beta 585 9/7/2017
4.0.0.78-beta 557 9/7/2017
4.0.0.77-beta 573 9/7/2017
4.0.0 649 9/8/2017
3.0.1 770 4/5/2017
3.0.0.95-beta 621 3/2/2017
3.0.0.2-beta 813 3/28/2017
3.0.0 842 3/2/2017
2.2.0.87-beta 621 1/26/2017
2.2.0 682 1/26/2017
2.1.0.80-beta 617 1/13/2017
2.1.0 682 1/13/2017
2.0.0 703 12/6/2016
1.7.1 679 11/28/2016
1.7.0.23-beta 661 11/11/2016
1.7.0.20-beta 607 11/11/2016
1.7.0.19-beta 623 11/10/2016
1.7.0.18-beta 627 11/10/2016
1.7.0.17-beta 625 11/10/2016
1.7.0.16-beta 629 11/10/2016
1.7.0 937 11/11/2016
1.6.6158.15708-beta 592 11/10/2016
1.6.6101.27108-beta 624 9/14/2016
1.6.6089.28313-beta 617 9/2/2016
1.6.6088.29262 705 9/1/2016
1.6.6088.29199-beta 636 9/1/2016
1.5.6074.24847-beta 652 8/18/2016
1.5.6073.22973 736 8/17/2016
1.5.6073.22916-beta 642 8/17/2016
1.5.6073.22886-beta 595 8/17/2016
1.5.6073.22671-beta 635 8/17/2016
1.4.6073.22024-beta 620 8/17/2016
1.4.6040.27433-beta 635 7/15/2016
1.4.6026.24200-beta 630 7/1/2016
1.4.6026.24181 712 7/1/2016
1.3.6026.22570-beta 641 7/1/2016
1.3.6024.21770 680 6/29/2016
1.3.6024.18996-beta 630 6/29/2016
1.3.6024.18978-beta 636 6/29/2016
1.2.6023.26134-beta 628 6/28/2016
1.2.6015.17930-beta 652 6/20/2016
1.2.6008.21155-beta 645 6/13/2016
1.2.5995.24518 712 5/31/2016
1.2.5995.24490-beta 627 5/31/2016
1.2.5989.24945-beta 648 5/25/2016
1.2.5989.19763-beta 661 5/25/2016
1.2.5989.16541-beta 639 5/25/2016
1.2.1.23817 684 7/1/2016
1.2.1.23550-beta 636 7/1/2016
1.1.5983.18368-beta 628 5/19/2016
1.1.5982.23427-beta 669 5/18/2016
1.1.5974.27948 695 5/10/2016
1.1.5974.27615-beta 623 5/10/2016
1.1.5974.24949-beta 647 5/10/2016
1.1.5974.22108-beta3 652 5/10/2016
1.0.5956.21488-beta3 649 4/22/2016
1.0.5954.22921-beta3 608 4/20/2016
1.0.5953.17864 742 4/19/2016
1.0.5953.17690-beta3 631 4/19/2016
1.0.5946.15288 716 4/12/2016
1.0.5942.17847-beta3 630 4/8/2016
1.0.5941.26605-beta3 637 4/7/2016
1.0.5941.25629-beta3 624 4/7/2016
1.0.5941.25032-beta3 677 4/7/2016
1.0.5941.24279-beta3 644 4/7/2016
1.0.5941.24030-beta3 677 4/7/2016
1.0.5941.17965-beta3 691 4/7/2016
1.0.5941.17334-beta3 669 4/7/2016
1.0.5939.26292-beta3 657 4/5/2016
1.0.5938.28623-beta3 632 4/4/2016
1.0.5934.29546-beta3 687 3/31/2016
1.0.5934.28075-beta3 647 3/31/2016
1.0.5934.24362-beta3 646 3/31/2016
1.0.5934.24130-beta3 628 3/31/2016
1.0.5934.24106-beta3 667 3/31/2016
1.0.5934.23691-beta3 643 3/31/2016
1.0.5934.23441-beta3 643 3/31/2016
1.0.5920.28098-beta3 662 3/17/2016
1.0.5920.27583-beta3 643 3/17/2016
1.0.5917.26528-beta3 643 3/14/2016
1.0.5907.21205-beta2 638 3/4/2016
1.0.5903.27945-beta2 664 2/29/2016
1.0.5900.18990-beta2 653 2/26/2016
1.0.5899.27796-beta2 645 2/25/2016
1.0.5897.30649-beta2 642 2/23/2016
1.0.5896.30127-beta2 710 2/22/2016
1.0.5896.16095-beta2 665 2/22/2016
1.0.5893.26149-beta2 641 2/19/2016
1.0.5893.24522-beta2 649 2/19/2016
1.0.0 497 10/15/2018
0.3.5871.17215-beta1 646 1/28/2016