digipost-signature-api-client 4.4.0

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Install-Package digipost-signature-api-client -Version 4.4.0
dotnet add package digipost-signature-api-client --version 4.4.0
<PackageReference Include="digipost-signature-api-client" Version="4.4.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add digipost-signature-api-client --version 4.4.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
4.4.0 16,436 9/24/2018
4.3.0.217-beta 241 9/10/2018
4.3.0.207-beta 418 7/10/2018
4.3.0 530 7/10/2018
4.2.0.206-beta 363 7/10/2018
4.2.0.198-beta 402 6/22/2018
4.2.0.140-beta 505 12/29/2017
4.2.0 1,436 1/3/2018
4.1.2.131-beta 340 11/15/2017
4.1.2 413 11/15/2017
4.1.1.128-beta 316 11/15/2017
4.1.1 418 9/20/2017
4.0.0.79-beta 346 9/7/2017
4.0.0.78-beta 325 9/7/2017
4.0.0.77-beta 338 9/7/2017
4.0.0 387 9/8/2017
3.0.1 506 4/5/2017
3.0.0.95-beta 377 3/2/2017
3.0.0.2-beta 570 3/28/2017
3.0.0 577 3/2/2017
2.2.0.87-beta 383 1/26/2017
2.2.0 426 1/26/2017
2.1.0.80-beta 386 1/13/2017
2.1.0 423 1/13/2017
2.0.0 447 12/6/2016
1.7.1 422 11/28/2016
1.7.0.23-beta 424 11/11/2016
1.7.0.20-beta 373 11/11/2016
1.7.0.19-beta 387 11/10/2016
1.7.0.18-beta 390 11/10/2016
1.7.0.17-beta 386 11/10/2016
1.7.0.16-beta 384 11/10/2016
1.7.0 676 11/11/2016
1.6.6158.15708-beta 368 11/10/2016
1.6.6101.27108-beta 392 9/14/2016
1.6.6089.28313-beta 377 9/2/2016
1.6.6088.29262 435 9/1/2016
1.6.6088.29199-beta 394 9/1/2016
1.5.6074.24847-beta 419 8/18/2016
1.5.6073.22973 472 8/17/2016
1.5.6073.22916-beta 405 8/17/2016
1.5.6073.22886-beta 366 8/17/2016
1.5.6073.22671-beta 399 8/17/2016
1.4.6073.22024-beta 386 8/17/2016
1.4.6040.27433-beta 398 7/15/2016
1.4.6026.24200-beta 393 7/1/2016
1.4.6026.24181 443 7/1/2016
1.3.6026.22570-beta 405 7/1/2016
1.3.6024.21770 421 6/29/2016
1.3.6024.18996-beta 384 6/29/2016
1.3.6024.18978-beta 398 6/29/2016
1.2.6023.26134-beta 390 6/28/2016
1.2.6015.17930-beta 415 6/20/2016
1.2.6008.21155-beta 414 6/13/2016
1.2.5995.24518 451 5/31/2016
1.2.5995.24490-beta 394 5/31/2016
1.2.5989.24945-beta 410 5/25/2016
1.2.5989.19763-beta 418 5/25/2016
1.2.5989.16541-beta 399 5/25/2016
1.2.1.23817 421 7/1/2016
1.2.1.23550-beta 396 7/1/2016
1.1.5983.18368-beta 389 5/19/2016
1.1.5982.23427-beta 436 5/18/2016
1.1.5974.27948 434 5/10/2016
1.1.5974.27615-beta 385 5/10/2016
1.1.5974.24949-beta 407 5/10/2016
1.1.5974.22108-beta3 412 5/10/2016
1.0.5956.21488-beta3 403 4/22/2016
1.0.5954.22921-beta3 367 4/20/2016
1.0.5953.17864 463 4/19/2016
1.0.5953.17690-beta3 391 4/19/2016
1.0.5946.15288 435 4/12/2016
1.0.5942.17847-beta3 392 4/8/2016
1.0.5941.26605-beta3 394 4/7/2016
1.0.5941.25629-beta3 389 4/7/2016
1.0.5941.25032-beta3 438 4/7/2016
1.0.5941.24279-beta3 406 4/7/2016
1.0.5941.24030-beta3 440 4/7/2016
1.0.5941.17965-beta3 454 4/7/2016
1.0.5941.17334-beta3 422 4/7/2016
1.0.5939.26292-beta3 405 4/5/2016
1.0.5938.28623-beta3 397 4/4/2016
1.0.5934.29546-beta3 444 3/31/2016
1.0.5934.28075-beta3 403 3/31/2016
1.0.5934.24362-beta3 401 3/31/2016
1.0.5934.24130-beta3 392 3/31/2016
1.0.5934.24106-beta3 420 3/31/2016
1.0.5934.23691-beta3 401 3/31/2016
1.0.5934.23441-beta3 397 3/31/2016
1.0.5920.28098-beta3 417 3/17/2016
1.0.5920.27583-beta3 400 3/17/2016
1.0.5917.26528-beta3 405 3/14/2016
1.0.5907.21205-beta2 395 3/4/2016
1.0.5903.27945-beta2 421 2/29/2016
1.0.5900.18990-beta2 412 2/26/2016
1.0.5899.27796-beta2 407 2/25/2016
1.0.5897.30649-beta2 400 2/23/2016
1.0.5896.30127-beta2 478 2/22/2016
1.0.5896.16095-beta2 423 2/22/2016
1.0.5893.26149-beta2 404 2/19/2016
1.0.5893.24522-beta2 405 2/19/2016
1.0.0 241 10/15/2018
0.3.5871.17215-beta1 405 1/28/2016