Grid_Mata 2.0.0.4

Show Video => https://youtu.be/yDB7ZFQ9a_0
Windows form uygulamaları için özelleştirilmiş datagridview bileşenidir. Datagird bileşenine IQueryable<T> türünde gönderdiğiniz tablo ve sorgularınız için listeleme yapar. Listeleme sonucunda gelen kayıtlar için ;
Kolon göster/gizle,
Kolona göre Like filtresi yap,
Kayıt sayısını göster,
Listelenen kaydı Excele aktar,
Girilen parametrelere göre renklendirme yap....
işlevlerini görür.
Ayrıca çoklu seçime göre filtreleme işlemi yapar...

Install-Package Grid_Mata -Version 2.0.0.4
dotnet add package Grid_Mata --version 2.0.0.4
<PackageReference Include="Grid_Mata" Version="2.0.0.4" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Grid_Mata --version 2.0.0.4
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Show Video => https://youtu.be/yDB7ZFQ9a_0

(.dll dosyasını indirdikten sonra toolbox a add item ile ekleyiniz...)

Listeleme yapmak için IQueryable<T> türünde değer gönderin...
Özellik penceresini açmak için Aşağı butonuna basın..
Görüntülemek istediğiniz alanları seçin Uygulaya basın...
Filtrelemek istediğini alanları seçin Uygulaya basın...
Çıktı almak için Dökümente basın...

Listeleme Yapmak için ;

Listele( IQueryable<T> ) => gridMata1.Listele(db.tbl_KisiSicilBilgileri);

Renklendirme için ;

Renklendir(AlanAdı,Değer,Renk ) => gridMata1.Renklendir_SabitDegereGore("MedeniHali", "Bekar", Color.Red);
Renklendir(AlanAdı,liste,Renk ) => gridMata1.Renklendir_ListeyeGore("id", kisiler, Color.Red);
Renklendir(AlanAdı,Sayi,AramaSekli,Renk ) => gridMata1.Renklendir_SabitDegereGore("id", 2104, AramaSekli.Eşit, Color.Bisque);

Arama Şekli = Enum =Büyük , Küçük, Eşit...

=> gridMata1.TumalanlarIcınFiltreAktif(); --> Datagridi, Bütün alanlara göre filtreleme hazır olarak çağırır...
=> gridMata1 için Click olayı eklendi.. Aktif etmek için form constructor' a event eklemek yeterlidir...
public Form1()
{
InitializeComponent();
gridMata1.datagridviewClik+=new EventHandler(gridMata1_Click);
}

private void gridMata1_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(gridMata1.satirBilgileri["TcNo"].ToString());
}

Show Video => https://youtu.be/yDB7ZFQ9a_0

(.dll dosyasını indirdikten sonra toolbox a add item ile ekleyiniz...)

Listeleme yapmak için IQueryable<T> türünde değer gönderin...
Özellik penceresini açmak için Aşağı butonuna basın..
Görüntülemek istediğiniz alanları seçin Uygulaya basın...
Filtrelemek istediğini alanları seçin Uygulaya basın...
Çıktı almak için Dökümente basın...

Listeleme Yapmak için ;

Listele( IQueryable<T> ) => gridMata1.Listele(db.tbl_KisiSicilBilgileri);

Renklendirme için ;

Renklendir(AlanAdı,Değer,Renk ) => gridMata1.Renklendir_SabitDegereGore("MedeniHali", "Bekar", Color.Red);
Renklendir(AlanAdı,liste,Renk ) => gridMata1.Renklendir_ListeyeGore("id", kisiler, Color.Red);
Renklendir(AlanAdı,Sayi,AramaSekli,Renk ) => gridMata1.Renklendir_SabitDegereGore("id", 2104, AramaSekli.Eşit, Color.Bisque);

Arama Şekli = Enum =Büyük , Küçük, Eşit...

=> gridMata1.TumalanlarIcınFiltreAktif(); --> Datagridi, Bütün alanlara göre filtreleme hazır olarak çağırır...
=> gridMata1 için Click olayı eklendi.. Aktif etmek için form constructor' a event eklemek yeterlidir...
public Form1()
{
InitializeComponent();
gridMata1.datagridviewClik+=new EventHandler(gridMata1_Click);
}

private void gridMata1_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(gridMata1.satirBilgileri["TcNo"].ToString());
}

Release Notes

Listeleme Metoduna List<T> türü eklendi...

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
2.0.0.4 638 12/18/2017
2.0.0.3 334 12/14/2017
2.0.0.2 426 12/13/2017
2.0.0 551 12/7/2017