jlogar 


  • 4,493 total downloads
  • last updated 9/19/2016
  • Latest version: 2.0.0
  • ZDavP-2
.NET library for ZDavP-2 support (Slovenian law - http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nove_zahteve_za_racunalniske_programe_za_izdajanje_racunov/)