1 package returned for Tags:"mernis"

Package type
Sort by
Options
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden (Mernis) kişi doğrulaması yapabilir. TC Kimlik Numarası için Algoritma doğrulaması yapılabilir. https://miraz.com.tr