Digipost.Signature.Api.Client.Resources 9.0.2

.NET Standard 2.0
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Resources --version 9.0.2
NuGet\Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Resources -Version 9.0.2
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Resources" Version="9.0.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Resources --version 9.0.2
#r "nuget: Digipost.Signature.Api.Client.Resources, 9.0.2"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Digipost.Signature.Api.Client.Resources as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Digipost.Signature.Api.Client.Resources&version=9.0.2

// Install Digipost.Signature.Api.Client.Resources as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Digipost.Signature.Api.Client.Resources&version=9.0.2

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Product Versions
.NET net5.0 net5.0-windows net6.0 net6.0-android net6.0-ios net6.0-maccatalyst net6.0-macos net6.0-tvos net6.0-windows net7.0 net7.0-android net7.0-ios net7.0-maccatalyst net7.0-macos net7.0-tvos net7.0-windows
.NET Core netcoreapp2.0 netcoreapp2.1 netcoreapp2.2 netcoreapp3.0 netcoreapp3.1
.NET Standard netstandard2.0 netstandard2.1
.NET Framework net461 net462 net463 net47 net471 net472 net48 net481
MonoAndroid monoandroid
MonoMac monomac
MonoTouch monotouch
Tizen tizen40 tizen60
Xamarin.iOS xamarinios
Xamarin.Mac xamarinmac
Xamarin.TVOS xamarintvos
Xamarin.WatchOS xamarinwatchos
Compatible target framework(s)
Additional computed target framework(s)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages (1)

Showing the top 1 NuGet packages that depend on Digipost.Signature.Api.Client.Resources:

Package Downloads
Digipost.Signature.Api.Client.Core

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
9.0.2 2,348 10/5/2022
9.0.1 958 8/16/2022
9.0.0 15,860 1/6/2022
8.2.1 2,597 11/30/2021
8.2.0 1,718 11/9/2021
8.1.0 728 10/4/2021
8.0.0 3,371 6/18/2021
8.0.0-RC1 338 2/26/2021
7.0.3 5,099 2/26/2021
7.0.2 954 12/16/2020
7.0.1 13,841 2/21/2020
7.0.0 1,052 2/20/2020
7.0.0-beta 603 2/19/2020
6.2.0-beta 554 11/6/2019
6.1.0-beta 525 10/21/2019
6.0.0 1,046 9/25/2019
6.0.0-RC3 528 8/9/2019
6.0.0-RC2 505 7/29/2019
6.0.0-RC1 618 5/31/2019
5.1.0 852 5/5/2019
5.0.4 823 5/5/2019
5.0.4-beta3 576 5/5/2019
5.0.3.321-beta 654 2/7/2019
5.0.3 929 2/6/2019
5.0.2 1,026 10/31/2018
5.0.1.154-beta 671 10/26/2018
5.0.1.153-beta 724 10/26/2018
5.0.1.150-beta 698 10/26/2018
5.0.1.124-beta 673 10/24/2018
1.0.0 934 4/25/2019