Digipost.Signature.Api.Client.Resources 9.0.2

.NET Standard 2.0
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Resources --version 9.0.2
NuGet\Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Resources -Version 9.0.2
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Resources" Version="9.0.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Resources --version 9.0.2
#r "nuget: Digipost.Signature.Api.Client.Resources, 9.0.2"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Digipost.Signature.Api.Client.Resources as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Digipost.Signature.Api.Client.Resources&version=9.0.2

// Install Digipost.Signature.Api.Client.Resources as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Digipost.Signature.Api.Client.Resources&version=9.0.2

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net5.0 was computed.  net5.0-windows was computed.  net6.0 was computed.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 was computed.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed. 
.NET Core netcoreapp2.0 was computed.  netcoreapp2.1 was computed.  netcoreapp2.2 was computed.  netcoreapp3.0 was computed.  netcoreapp3.1 was computed. 
.NET Standard netstandard2.0 is compatible.  netstandard2.1 was computed. 
.NET Framework net461 was computed.  net462 was computed.  net463 was computed.  net47 was computed.  net471 was computed.  net472 was computed.  net48 was computed.  net481 was computed. 
MonoAndroid monoandroid was computed. 
MonoMac monomac was computed. 
MonoTouch monotouch was computed. 
Tizen tizen40 was computed.  tizen60 was computed. 
Xamarin.iOS xamarinios was computed. 
Xamarin.Mac xamarinmac was computed. 
Xamarin.TVOS xamarintvos was computed. 
Xamarin.WatchOS xamarinwatchos was computed. 
Compatible target framework(s)
Additional computed target framework(s)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages (1)

Showing the top 1 NuGet packages that depend on Digipost.Signature.Api.Client.Resources:

Package Downloads
Digipost.Signature.Api.Client.Core

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
9.0.2 5,569 10/5/2022
9.0.1 1,139 8/16/2022
9.0.0 16,151 1/6/2022
8.2.1 2,645 11/30/2021
8.2.0 1,990 11/9/2021
8.1.0 780 10/4/2021
8.0.0 3,446 6/18/2021
8.0.0-RC1 349 2/26/2021
7.0.3 5,905 2/26/2021
7.0.2 1,036 12/16/2020
7.0.1 14,612 2/21/2020
7.0.0 1,110 2/20/2020
7.0.0-beta 617 2/19/2020
6.2.0-beta 568 11/6/2019
6.1.0-beta 536 10/21/2019
6.0.0 1,084 9/25/2019
6.0.0-RC3 539 8/9/2019
6.0.0-RC2 516 7/29/2019
6.0.0-RC1 629 5/31/2019
5.1.0 888 5/5/2019
5.0.4 864 5/5/2019
5.0.4-beta3 589 5/5/2019
5.0.3.321-beta 666 2/7/2019
5.0.3 970 2/6/2019
5.0.2 1,078 10/31/2018
5.0.1.154-beta 685 10/26/2018
5.0.1.153-beta 739 10/26/2018
5.0.1.150-beta 716 10/26/2018
5.0.1.124-beta 690 10/24/2018
1.0.0 980 4/25/2019