Digipost.Signature.Api.Client.Resources 9.0.2

.NET Standard 2.0
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Resources --version 9.0.2
NuGet\Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Resources -Version 9.0.2
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Resources" Version="9.0.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Resources --version 9.0.2
#r "nuget: Digipost.Signature.Api.Client.Resources, 9.0.2"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Digipost.Signature.Api.Client.Resources as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Digipost.Signature.Api.Client.Resources&version=9.0.2

// Install Digipost.Signature.Api.Client.Resources as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Digipost.Signature.Api.Client.Resources&version=9.0.2

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Product Versions
.NET net5.0 net5.0-windows net6.0 net6.0-android net6.0-ios net6.0-maccatalyst net6.0-macos net6.0-tvos net6.0-windows net7.0 net7.0-android net7.0-ios net7.0-maccatalyst net7.0-macos net7.0-tvos net7.0-windows
.NET Core netcoreapp2.0 netcoreapp2.1 netcoreapp2.2 netcoreapp3.0 netcoreapp3.1
.NET Standard netstandard2.0 netstandard2.1
.NET Framework net461 net462 net463 net47 net471 net472 net48
MonoAndroid monoandroid
MonoMac monomac
MonoTouch monotouch
Tizen tizen40 tizen60
Xamarin.iOS xamarinios
Xamarin.Mac xamarinmac
Xamarin.TVOS xamarintvos
Xamarin.WatchOS xamarinwatchos
Compatible target framework(s)
Additional computed target framework(s)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages (1)

Showing the top 1 NuGet packages that depend on Digipost.Signature.Api.Client.Resources:

Package Downloads
Digipost.Signature.Api.Client.Core

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
9.0.2 988 10/5/2022
9.0.1 743 8/16/2022
9.0.0 14,419 1/6/2022
8.2.1 2,579 11/30/2021
8.2.0 1,474 11/9/2021
8.1.0 710 10/4/2021
8.0.0 3,255 6/18/2021
8.0.0-RC1 327 2/26/2021
7.0.3 4,671 2/26/2021
7.0.2 936 12/16/2020
7.0.1 13,155 2/21/2020
7.0.0 1,032 2/20/2020
7.0.0-beta 591 2/19/2020
6.2.0-beta 544 11/6/2019
6.1.0-beta 512 10/21/2019
6.0.0 1,036 9/25/2019
6.0.0-RC3 516 8/9/2019
6.0.0-RC2 494 7/29/2019
6.0.0-RC1 607 5/31/2019
5.1.0 841 5/5/2019
5.0.4 814 5/5/2019
5.0.4-beta3 567 5/5/2019
5.0.3.321-beta 644 2/7/2019
5.0.3 919 2/6/2019
5.0.2 1,017 10/31/2018
5.0.1.154-beta 660 10/26/2018
5.0.1.153-beta 713 10/26/2018
5.0.1.150-beta 689 10/26/2018
5.0.1.124-beta 662 10/24/2018
1.0.0 924 4/25/2019