1 package returned for Tags:"نسخ"

فونت نسخ عربی دروید یک فونت طراحی شده برای استفاده در محصولات شرکت گوگل است که در سیستم عامل های کروم و اندروید استفاده می شود. این فونت را می توان برای استفاده در وب فارسی به عنوان یک فونت فارسی نیز استفاده کرد. توضیحات بیشتر در صفحه پروژه در سایت طراحی وب... More information