EbubekirBastama.BastamaTextSave 1.0.0.3

Text Save - Ebubekir Bastama

Install-Package EbubekirBastama.BastamaTextSave -Version 1.0.0.3
dotnet add package EbubekirBastama.BastamaTextSave --version 1.0.0.3
<PackageReference Include="EbubekirBastama.BastamaTextSave" Version="1.0.0.3" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add EbubekirBastama.BastamaTextSave --version 1.0.0.3
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: EbubekirBastama.BastamaTextSave, 1.0.0.3"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install EbubekirBastama.BastamaTextSave as a Cake Addin
#addin nuget:?package=EbubekirBastama.BastamaTextSave&version=1.0.0.3

// Install EbubekirBastama.BastamaTextSave as a Cake Tool
#tool nuget:?package=EbubekirBastama.BastamaTextSave&version=1.0.0.3
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Package Manager:

Install-Package EbubekirBastama.BastamaTextSave -Version 1.0.0.3

.NET CLI

dotnet add package EbubekirBastama.BastamaTextSave --version 1.0.0.3
Paket CLI

paket add EbubekirBastama.BastamaTextSave --version 1.0.0.3

Bu paket ile rahatlıkla verileriniz ".txt" ve diğer formatlar'da kaydedebileceksiniz. Toplam'da 6 adet metodu bulunmaktadır.
txtlistsave
txtdizisave
txtAraysave
txtsave
verisave
txtsavelistboxsatirsatir

txtlistsave :Toplam'da 4 adet parametre alır "Listbox,successmessage,yol,dosyaadi"
txtdizisave:Toplam'da 3 adet parametre alır "yol,string dizi,dosyaadi"
txtAraysave:Toplam'da 3 adet parametre alır "yol,Arraylist,dosyaadi"
txtsave:Toplam'da 3 adet parametre alır "yol,veri,dosyaadi"
txtsave:Toplam'da 3 adet parametre alır "yol,veri,dosyatamadi"
txtsavelistboxsatirsatir:Toplam'da 4 adet parametre alır "listbox,Sucess Mesaj,Yol, Dosya Adı" Not:!!!(Bu Metod ile Sonradan .txt aktarımlarda kaldığı yerden devam eder....)!!

Örnek Kod:

using BastamaTextSave;
txt_save.txtlistsave(ulasmadi, "Bütün Numaralar Aktarıldı...", Application.StartupPath,"dosyaadi");

Ücretli Destek ve Bağış Yapmak için
(100 TL)
Whatshapp : https://api.whatsapp.com/send?phone=905554128854&text=Merhaba
Phone : 905554128854
Bizlere Destek Olmak için: Bu proje gibi projelerin gelmesi ve bizlere destek olmak için bağış yapabilirsiniz. You can donate to come to projects like this project and support us.

                   Kuvettürk İban Number


                 ------------------------------


                  TR40 0020 5000 0939 0747 4000 01

Package Manager:

Install-Package EbubekirBastama.BastamaTextSave -Version 1.0.0.3

.NET CLI

dotnet add package EbubekirBastama.BastamaTextSave --version 1.0.0.3
Paket CLI

paket add EbubekirBastama.BastamaTextSave --version 1.0.0.3

Bu paket ile rahatlıkla verileriniz ".txt" ve diğer formatlar'da kaydedebileceksiniz. Toplam'da 6 adet metodu bulunmaktadır.
txtlistsave
txtdizisave
txtAraysave
txtsave
verisave
txtsavelistboxsatirsatir

txtlistsave :Toplam'da 4 adet parametre alır "Listbox,successmessage,yol,dosyaadi"
txtdizisave:Toplam'da 3 adet parametre alır "yol,string dizi,dosyaadi"
txtAraysave:Toplam'da 3 adet parametre alır "yol,Arraylist,dosyaadi"
txtsave:Toplam'da 3 adet parametre alır "yol,veri,dosyaadi"
txtsave:Toplam'da 3 adet parametre alır "yol,veri,dosyatamadi"
txtsavelistboxsatirsatir:Toplam'da 4 adet parametre alır "listbox,Sucess Mesaj,Yol, Dosya Adı" Not:!!!(Bu Metod ile Sonradan .txt aktarımlarda kaldığı yerden devam eder....)!!

Örnek Kod:

using BastamaTextSave;
txt_save.txtlistsave(ulasmadi, "Bütün Numaralar Aktarıldı...", Application.StartupPath,"dosyaadi");

Ücretli Destek ve Bağış Yapmak için
(100 TL)
Whatshapp : https://api.whatsapp.com/send?phone=905554128854&text=Merhaba
Phone : 905554128854
Bizlere Destek Olmak için: Bu proje gibi projelerin gelmesi ve bizlere destek olmak için bağış yapabilirsiniz. You can donate to come to projects like this project and support us.

                   Kuvettürk İban Number


                 ------------------------------


                  TR40 0020 5000 0939 0747 4000 01

Dependencies

This package has no dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
1.0.0.3 222 2/26/2020
1.0.0.2 228 2/15/2020
1.0.0.1 306 2/14/2020
1.0.0 217 2/14/2020