Digipost.Signature.Api.Client.Scripts 7.0.2

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Scripts -Version 7.0.2
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Scripts --version 7.0.2
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Scripts" Version="7.0.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Scripts --version 7.0.2
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

NuGet packages (1)

Showing the top 1 NuGet packages that depend on Digipost.Signature.Api.Client.Scripts:

Package Downloads
Digipost.Signature.Api.Client.Core
Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
7.0.2 46 12/16/2020
7.0.1 2,236 2/21/2020
7.0.0 252 2/20/2020
7.0.0-beta 262 2/19/2020
6.2.0-beta 221 11/6/2019
6.1.0-beta 210 10/21/2019
6.0.0 323 9/25/2019
6.0.0-RC3 249 8/9/2019
6.0.0-RC2 225 7/29/2019
6.0.0-RC1 340 5/31/2019
5.1.0 284 5/5/2019
5.0.4 284 5/5/2019
5.0.4-beta3 273 5/5/2019
5.0.3.321-beta 315 2/7/2019
5.0.3 303 2/6/2019
5.0.2 382 10/31/2018
5.0.1.154-beta 319 10/26/2018
5.0.1.153-beta 322 10/26/2018
5.0.1.150-beta 333 10/26/2018
5.0.1.124-beta 327 10/24/2018
1.0.0 326 4/25/2019